Katlu mājas

Balstoties uz noslēgtajiem līgumiem, INOS objektā veic gan projektēšanas , gan izbūves darbus.

Būvprojektu vadība ir projektēšana, autoruzraudzība, izpētes darbi, būvlaukuma sagatavošana, demontāžas un utilizācijas darbi, pagaidu darbi, materiālu un iekārtu iegādes un piegādes, komunikāciju un iekārtu montāža, ēkas celtniecība un tīklu pieslēgumi u.c., kā arī visas ar būvniecību un projektēšanu saistītās dokumentācijas kārtošana un iegūšana, kā arī visas darbības un dokumentācija ēkas nodošanai ekspluatācijā.

Inos veic būvdarbus, ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību normu prasības , kā arī pasūtītāja vēlmes un iespējas.